NGUYỄN THỊ NHẠN (QUẢNG TRỊ)

“Ngay từ tuần đầu tiên, tôi đến cơ quan, đồng nghiệp của tôi đã bất ngờ về sự thay đổi trên khuôn mặt của tôi. Riêng cá nhân tôi, để được điều trị tôi đã đánh đồi vài thứ riêng, nhưng đến bây giờ thì tôi hạnh phúc vì quyết định này” – Chị Nhạn, khách hàng chương trình ”ĐIỀU TRỊ NÁM – TÀN NHANG MIỄN PHÍ”

PN23 NGUYỄN THỊ NHẠN 3 PN23 NGUYỄN THỊ NHẠN 2 PN23 NGUYỄN THỊ NHẠN 1

* Kết quả điều trị có thể khác biệt tùy vào cơ địa và thể trạng của từng người

Bạn đang quan tâm?