NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM

“Rất hài lòng với CC Clinic, các nhân viên rất vui vẻ, hòa đồng, cách phục vụ rất chân tình. Da của tôi giờ đã cải thiện hơn rất nhiều”—chia sẻ của chị Thắm, khách hàng điều trị CC Therapy.

Bạn đang quan tâm?