Chị Thư

Điều trị mụn cho chị Thư bằng laser. Sau 4 tháng điều trị chị Thư có những chia sẻ cho CC Clinic

 

 

 

Bạn đang quan tâm?